سیستم مدیریت کیفیت

کوشان مشاور مدیران در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای مرتبط

مدیریت کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار / استراتژی، ماموریت و چشم انداز سازمان / طراحی محصول و بهینه سازی فرآیندهای تولید

آماده‌سازی یک طرح کسب و کار مستلزم داشتن آگاهی کافی در مورد بسیاری حیطه‌های کسب و کار است. مدیریت منابع انسانی، علم مالی، مدیریت دارایی‌های معنوی، مدیریت زنجیره‌ی تأمین، مدیریت عملیات، و بازاریابی مهمترین آنها هستند. می‌توان طرح کسب و کار را به صورت مجموعه‌ای از زیربخش‌ها دانست که هریک، بخشی از موضوعات فوق را پوشش می‌دهد.

دعوت به همکاری

گروه مشاوران کوشان از کلیه متخصصین مجرب حوزه های گوناگون کسب و کار در اقصی نقاط ایران به عنوان مشاور دعوت به عمل می آورد.

به کوشان خوش آمدید

کسب شما کار ماست!