Entrepreneur

مشاور مدیریت، کسب و کار، تولید و کیفیت

ضرورت چابکی در تولید

ضرورت چابکی ایده اصلی به منظور بهبود کارآیی ، اثربخشی و سودآوری ، تمرکز خود را بر حذف فرایند هایی بگذارید که برای مشتری ارزشی ایجاد نمی کنند.   چه چیزی ایجاد کننده LEAN است؟ ایده اصلی تولید بدون زواید بسیار ساده است: بی وقفه روی حذف ضایعات و یا اتلاف از فرایند تولید کار …

ضرورت چابکی در تولید ادامه »

ابزارها و تکنیک های تولید ناب

بررسی اجمالی هدف ما این است که درک مفاهیم اصلی تولید ناب را برای شما بسیار آسان کنیم. ما همچنین موضوعات مرتبطی را که برای بهبود بهره وری تولید بسیار مهم هستند ، مانند نظریه محدودیت ها ، پوشش می دهیم . برای بسیاری از موضوعات ، ما هر دو نظریه پشت مفاهیم را همراه …

ابزارها و تکنیک های تولید ناب ادامه »

کتاب “زندگی و کار من” اثر هنری فورد

تلاش من در جهت تسهیل (امور زندگی) است. به طورکلی دارایی مردم ناچیز است و حتی خرید ساده ترین وسایل ضروری نیز برای آنها هزینه زیادی دارد (چه رسد به خرید وسایل تجملاتی که به عقیده من هر کسی لیاقت داشتن آنها را دارد)، زیرا تقریبا هر آنچه که می سازیم بیش از حد نیاز پیچیده است. لباس ما، غذای ما، و اسباب و لوازم خانه ما، هر چیزی می تواند در عین حالی که بهتر به نظر می رسد، ساده تر نیز باشد. تولید کنندگان امروزی هنوز هم محصولات را به گونه ای که در گذشته تولید می شده اند، تولید می کنند.

بررسی موانع توسعه صادرات، کالاهای غیرنفتی، به کشورعراق

نقش مهم صادرات در صحنه ی اقتصاد بین الملل /
بهره مندی از مزایای بازارهای جهانی /
ایران دارای مرز مشترک با پانزده کشور /
پتانسیل ایران در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی /
عراق بعنوان یکی از همسایگان اصلی /
شناسائی موانع و محدودیتها توسعه تجارت بین دو کشور

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت

شرکت مشاوره چیست؟ یک شرکت مشاوره ، یک شرکت ارائه دهنده خدمات است متشکل از مجموعه ای ازمتخصصان یا مشاوران که با هزینه مشخصی به شخص یا سازمانی مشاوره حرفه ای و شغلی می دهند. مشاور فردی است که در زمینه کاری خود تبحر داشته و به اندازه کافی مجرب و واجد شرایط برای پاسخگویی …

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت ادامه »

اهداف سازمانی

مدتها پیش از آنکه مفهوم “اهداف سازمان” به یک واژه پر سر و صدا در کشورمان تبدیل شود ، گروه مشاوران کوشان  به عنوان یک مشاور خلاق، پیشگام مشاوره در خصوص تعیین اهداف سازمانی بوده است. ما توان نهفته در مفهوم اهداف – چرایی کاری که انجام می دهید- را با هدف تبدیل آن به خلق محصول و سودآوری آزاد می سازیم.

 ده اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻠﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼـﮏ از ﺿـﺮﯾﺐ ﺷﮑـﺴﺖ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺟﺎاﻓﺘﺎدهﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.