استاندارد و مراجع

1- مدیریت کارآفرینی-کسب و کارهای کوچک – اثر کریمی

karafarini-karimi

2- ثروت ملل – اثر آدام اسمیت

Servate_Melal-1

3- طراحی آزمون

design of experiment

4- موج سوم – اثر الوین تافلر

mvj_svm___alvyn_taflr

5- هندبوک سیستم کیفیت خودرو – شامل ایزو تی اس

David Hoyle – Automotive Quality Systems Handbook, Second Edition_ ISO_TS 16949_2002 Edition-Butterworth-Heinemann (2005)

6- طرح کسب و کار – راهنمایی برای کسب و کار های نوپا

BUSINESS PLAN Business Planning A Guide to Business Start Up 075064706X

7- تصمیم سازی در عدم قطعیت

Decision Making under Uncertainty

8- چالش نوآوران

innovators dilemma

9- چرا IATF 16949 ؟

Why_IATF_16949_Awareness_Presentation_EN

10- پروپوزال پروژه برای استقرار IATF 16949

Project_Proposal_for_IATF_16949_2016_Implementation_EN

11- برنامه پروژه برای استقرار IATF 16949

Project_plan_for_IATF_16949_2016_implementation_EN

12- چک لیست پروژه برای استقرار IATF 16949

Project_Checklist_for_IATF_16949_Implementation_EN

13- لیست سوالات برای استقرار IATF 16949

List_of_Questions_to_Ask_Your_IATF_16949_Consultant_EN

14- لیست سوالات برای پرسیدن از مشاور خود در IATF 16949

Implementing_IATF_16949_with_consultant_vs_DIY_approach_EN

15- IATF 16949 در مقایسه با ISO-TS 16949

IATF_16949_vs_ISO_TS16949_EN

16- دیاگرام فرآیند استقرار IATF 16949

IATF_16949_2016_Implementation_Process_Diagram_EN

17- چک لیست مستندات الزامی IATF 16949

Checklist_of_Mandatory_Documentation_Required_by_IATF_16949_EN

18- گام های انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949

12_steps_to_transition_from_ISO_TS_16949_to_IATF_16949_EN