بازرگانی

بررسی موانع توسعه صادرات، کالاهای غیرنفتی، به کشورعراق

نقش مهم صادرات در صحنه ی اقتصاد بین الملل /
بهره مندی از مزایای بازارهای جهانی /
ایران دارای مرز مشترک با پانزده کشور /
پتانسیل ایران در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی /
عراق بعنوان یکی از همسایگان اصلی /
شناسائی موانع و محدودیتها توسعه تجارت بین دو کشور

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و واژه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ

زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺠـﺎر و ﻛﻠﻴـﻪ اﺷـﺨﺎص و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﺑـﺎ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧـﺪ از وﻗـﻮف و ﻛـﺎرﺑﺮد آن ﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

برآورد هزینه های گمرکی

امروزه با وجود توسعه خدمات بازرگانی و گمرکی و قوانین مربوط به آن،  استفاده از مشاوره در این زمینه ها به بازرگانان و شرکتهای بازرگانی کمک میکند تا بسیاری از هزینه های مربوطه را کاهش دهند و از هزینه های نامتعارف جلوگیری بعمل آید. گروه بازرگانی کوشان برآن است تا با استفاده از کارشناسان مجرب …

برآورد هزینه های گمرکی ادامه »

ترانزیت داخلی

وقتی از ترانزیت داخلی کالا صحبت به میان می‏آید، منظور حمل و نقل تناژ بالایی از محموله، از نقطه‏ ای به نقطه دیگر است که کاملا درون مرزی و میان شهرهای مختلف کشور انجام می‏شود. رایج ‏ترین نوع ترانزیت داخلی ایران، ترانزیت زمینی است. البته بد نیست بدانید که ترانزیت ریلی نیز در داخل کشور رایج است و گزینه انتخابی …

ترانزیت داخلی ادامه »

ترانزیت خارجی

ترانزیت خارجی جهت ارسال کالا از کشورهای همسایه به کشور دیگر با گذر از خاک ایران میباشد.ترانزبت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى به‌منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.کالائى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مى‌کند جزء واردات و صادرات …

ترانزیت خارجی ادامه »

ترخیص کالا

ترخیص کالا یک فرایند در گمرک‌ها است که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می‌گیرد و در طی آن کالا با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج می‌گردد. فرایند ترخیص کالا شامل تهیه آماده‌سازی و ثبت اسناد و مدارک به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه هزینه‌ها شامل مالیات، سود بازرگانی و …

ترخیص کالا ادامه »

کابوتاژ

کابوتاژ یا مساحله حمل و نقل کالا یا مسافران از یک نقطه در یک کشور به نقطه ای دیگر در همان کشور در شرایطی که کاربر حمل و نقل از کشور دیگری باشد را مساحله میگویند. در ابتدا مقررات مساحله فقط برای حمل و نقل در امتداد مسیرهای ساحلی، یا بندر به بندر اعمال می شد. …

کابوتاژ ادامه »

حواله ارزی

عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله‌ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن، پرداخت نماید

ثبت سفارش

ثبت سفارش کالا برای واردات به کشور طبق قانون تجارت ایران، بایستی از طریق مراجعی که قانون تعیین می کند انجام شود. ثبت سفارش از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و سندی است که مجوز ورود کالا به ایران می دهد و برای ترخیص کالا از گمرگ، مجوزهای مربوطه باید اخذ شود. بعضی از …

ثبت سفارش ادامه »

لجستیک

لجستیک مفهومی است که این روزها می‌‌توانیم ردپای آن را در زندگی روزمره افراد به وضوح مشاهده کنیم   اصطلاح در یک تعریف ساده این گونه بیان می‌شود: « مدیریت فرآیند جمع آوری، ذخیره و انتقال منابع (یا کالا) از نقطه مبدأ به مقصد.»