مدیریت کسب و کار

کتاب “زندگی و کار من” اثر هنری فورد

تلاش من در جهت تسهیل (امور زندگی) است. به طورکلی دارایی مردم ناچیز است و حتی خرید ساده ترین وسایل ضروری نیز برای آنها هزینه زیادی دارد (چه رسد به خرید وسایل تجملاتی که به عقیده من هر کسی لیاقت داشتن آنها را دارد)، زیرا تقریبا هر آنچه که می سازیم بیش از حد نیاز پیچیده است. لباس ما، غذای ما، و اسباب و لوازم خانه ما، هر چیزی می تواند در عین حالی که بهتر به نظر می رسد، ساده تر نیز باشد. تولید کنندگان امروزی هنوز هم محصولات را به گونه ای که در گذشته تولید می شده اند، تولید می کنند.

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت

شرکت مشاوره چیست؟ یک شرکت مشاوره ، یک شرکت ارائه دهنده خدمات است متشکل از مجموعه ای ازمتخصصان یا مشاوران که با هزینه مشخصی به شخص یا سازمانی مشاوره حرفه ای و شغلی می دهند. مشاور فردی است که در زمینه کاری خود تبحر داشته و به اندازه کافی مجرب و واجد شرایط برای پاسخگویی …

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت ادامه »

اهداف سازمانی

مدتها پیش از آنکه مفهوم “اهداف سازمان” به یک واژه پر سر و صدا در کشورمان تبدیل شود ، گروه مشاوران کوشان  به عنوان یک مشاور خلاق، پیشگام مشاوره در خصوص تعیین اهداف سازمانی بوده است. ما توان نهفته در مفهوم اهداف – چرایی کاری که انجام می دهید- را با هدف تبدیل آن به خلق محصول و سودآوری آزاد می سازیم.

 ده اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻠﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼـﮏ از ﺿـﺮﯾﺐ ﺷﮑـﺴﺖ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺟﺎاﻓﺘﺎدهﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

اینکوترم ها 2020

    اینکوترم ها قوانین شناخته شده جهانی در حوزه صادرات و واردات هستند. آنها هنگام تنظیم و تحقق قرارداد حمل و نقل کالا ، خریداران و فروشندگان را راهنمایی می کنند. یک مطالعه دقیق از INCOTERMS 2020 با فراهم آوردن شرایط تجاری مطلوب تر ، بازپرداخت این تلاش را به همراه خواهد داشت. به …

اینکوترم ها 2020 ادامه »

روش FMEA تدوین شده توسط AIAG و VDA

گروه اقدام صنایع خودروسازی آمریکا (AIAG) و انجمن صنایع خودروسازی آلمان (VDA)، فصل شگفت­ انگیزی در حوزه FMEA، جهت معرفی محصول و فرآیند جدید ایجاد کرده­ اند. تحلیل حالات شکست/خرابی و اثرات آن، ده­ها سال پس از بکارگیری اولیه آن در بخش خودروسازی، مورد استفاده و آزمون قرار گرفته ­است.