مدیریت کسب و کار

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت

شرکت مشاوره چیست؟ یک شرکت مشاوره ، یک شرکت ارائه دهنده خدمات است متشکل از مجموعه ای ازمتخصصان یا مشاوران که با هزینه مشخصی به شخص یا سازمانی مشاوره حرفه ای و شغلی می دهند. مشاور فردی است که در زمینه کاری خود تبحر داشته و به اندازه کافی مجرب و واجد شرایط برای پاسخگویی …

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت ادامه »

اهداف سازمانی

مدتها پیش از آنکه مفهوم “اهداف سازمان” به یک واژه پر سر و صدا در کشورمان تبدیل شود ، گروه مشاوران کوشان  به عنوان یک مشاور خلاق، پیشگام مشاوره در خصوص تعیین اهداف سازمانی بوده است. ما توان نهفته در مفهوم اهداف – چرایی کاری که انجام می دهید- را با هدف تبدیل آن به خلق محصول و سودآوری آزاد می سازیم.

 ده اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻠﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼـﮏ از ﺿـﺮﯾﺐ ﺷﮑـﺴﺖ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺟﺎاﻓﺘﺎدهﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

اینکوترم ها 2020

    اینکوترم ها قوانین شناخته شده جهانی در حوزه صادرات و واردات هستند. آنها هنگام تنظیم و تحقق قرارداد حمل و نقل کالا ، خریداران و فروشندگان را راهنمایی می کنند. یک مطالعه دقیق از INCOTERMS 2020 با فراهم آوردن شرایط تجاری مطلوب تر ، بازپرداخت این تلاش را به همراه خواهد داشت. به …

اینکوترم ها 2020 ادامه »

روش FMEA تدوین شده توسط AIAG و VDA

گروه اقدام صنایع خودروسازی آمریکا (AIAG) و انجمن صنایع خودروسازی آلمان (VDA)، فصل شگفت­ انگیزی در حوزه FMEA، جهت معرفی محصول و فرآیند جدید ایجاد کرده­ اند. تحلیل حالات شکست/خرابی و اثرات آن، ده­ها سال پس از بکارگیری اولیه آن در بخش خودروسازی، مورد استفاده و آزمون قرار گرفته ­است.