درباره ما

درباره کوشان:

BUSINESS CONSULTING BUSINESS ENTERPRISES – MSRI Home

گروه مشاوران کوشان به رهبران کسب و کار کمک می کند تا بر مشکلات مهم خود فائق آمده و به فرصت های بزرگ پیش روی خود دست یابند. کوشان در نظر دارد تا به گروهی پیشرو در حوزه مشاوره مدیریت کسب و کار تبدیل گردد.

سازمان ها به منظور دستیابی به موفقیت های بزرگ نیازمند بکارگیری فناوری و قابلیت های انسانی هستند. گروه های چندمهارتی کوشان شامل متخصصین خبره صنعت با ذهنیتی پیشرو و آینده نگر در اندیشه ایجاد تغییرات مدرن در کسب و کارهای میهن عزیمان هستند.

 

باور ما:

3 Ways For Management to Be Open to New Ideas – TLNTخواه شما بخواهید که یک ایده نو را رشد و یا اینکه محصول خود را توسعه دهید، کوشان در هر مرحله از راه درکنار شماست. ما به کارشناسان توانمند خود در شکل دهی تغییرات استراتژیک، اقتصادی، اجتماعی و فراتر از آن، در سازمان شما ایمان داریم.

 

 

 

 

تمایز کوشان:

digitalbcg-immersion-center-collaborative-learning-tcm9-193324.jpgمدل مشاوره “گروه مشاوران کوشان” جامع و یکتاست. فعالیت در صنایع و مناطق گوناگون به عنوان یک کارگروه چندمهارتی و یکپارچه،ما را قادر ساخته تا راه کارهایی یگانه و منحصربفرد را برای موکلین و مشتریان خود ارائه نماییم. امروز به عنوان یک گروه موفق در ارائه مشاوره مدیریت، موکلین خود را در تغییری فراگیر و توسعه قابلیت های خود و نیز ایجاد مزیت های رقابتی یاری می نماییم.