تشریح بخشهای ایزو 9001

10 بخش ایزو 9001:2015

 • بخش۱: دامنه
 • بخش ۲: مراجع عمومی
 • بخش ۳: اصطلاحات و تعاریف
 • بخش ۴: محیط سازمان
 • بخش ۵: رهبری
 • بخش ۶: طرح‌ریزی
 • بخش ۷: پشتیبانی
 • بخش ۸: عملیّات
 • بخش ۹: ارزیابی عملکرد
 • بخش ۱۰: بهبود

چگونه ریسک در استاندارد جدید ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ گنجانده شده است؟

در مقدمه، مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک تشریح شده است.

در بند ۴ سازمان ملزم به تعیین ریسک‌هایی‌ست که می‌توانند توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف سیستم را تحت تاثیر قرار دهند. این امر رسماً غیریکسان بودن رسیدگی به ریسک‌ها برای هر سازمان‌ را بیان می‌نماید، به‌طور مثال در برخی موارد، پیامدهای جزئی ارائه یک محصول نامنطبق می‌تواند برای دیگران کشنده باشد. بنابراین معنای تفکر مبتنی بر ریسک، رسیدگی به کمیّت به نسبت کیفیت ریسک‌ها وابسته به محیط کسب‌و‌کار است.

در بند ۵ مدیریت ارشد ملزم به اثبات رهبری و تعهّد خود از طریق تضمین تعیین و رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌های مؤثر بر انطباق محصولات و خدمات؛ می‌باشد.

در بند ۶ سازمان ملزم به اقدام برای شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها، و برنامه‌ریزی نحوه‌ی رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌های شناخته شده است.

بند ۸ به برنامه‌ریزی و کنترل عملیاتی پرداخته می‌شود. در این بخش سازمان ملزم به برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و کنترل اقدامات مربوط به فرآیندهای اشاره شده در بند ۶ می‌باشد.

در بند ۹ سازمان ملزم به نظارت، اندازه‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌هاست.

در بند ۱۰ سازمان ملزم به بهبود ضمن واکنش برای تغییرات ریسک‌ها می‌باشد

منافع مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها

خروجی مدیریت ریسک موفق شامل انطباق، تضمین و افزایش قدرت تصمیم‌گیری است.این خروجی منافعی را از طریق بهبود در بهره‌وری عملیّات، اثربخشی تاکتیک‌ها (پروژه‌های تغییر) و اثر بخشی راهبُردهای سازمان فراهم می‌آورد.

با در نظر گرفتن ریسک در سراسر سازمان، احتمال دستیابی به اهداف بهبود یافته، خروجی‌ها سازگارتر هستند و مشتریان می‌توانند اعتماد داشته باشند که محصول یا خدمات مورد انتظارشان را دریافت می‌نمایند..

گواهی نامه ISO (انتخاب مشاور گواهینامه ISO)
 • آیا تا کنون به چگونگی ارتقای عملکرد تجاری و رقابتی در خلال فرآیندها و واحد های یک سازمان فکر کرده اید؟
 • آیا تاکنون در پی یافتن ابزاری مطمئن برای مدیریان و تصمیم گیران یک سازمان به منظور دستیابی به مسیری کوتاهتر و موثرتر در دنیای کسب و کارهای پویا بوده اید؟
 • چه مدت زمانی در جستجوی راهکاری صحیح، کم خطر و اثربخش به منظور جاری سازی در سازمان خود بوده اید؟

اگر پاسخ به سوالات فوق "آری و یا اغلب" است، شما نیازمند جاری سازی یک یا چند استاندارد تدوین شده به منظور دستیابی به نتایج و اهداف مورد نظر در سازمان و کسب و کار خود هستید.

فرآیند دریافت گواهینامه ISO

پس از اینکه سازمان، الزامات استاندارد ایزو مورد نظر خود را تدوین و مستقر نمود، می بایست به موسسات گواهی دهنده مراجعه نماید تا پس از انجام ارزیابی و تایید کارشناسان، گواهینامه ISO را دریافت نموده و تطابق سیستم خود را با استاندارد مربوطه اثبات نماید.

گروه مشاوران کوشان با شبکه ارتباطات قوی خود و تعامل با برترین و معتبرترین نمایندگی های موسسات گواهی دهنده جهانی در ایران متناسب با نیاز سازمان موکل خود اقدام به ارائه مشاوره، آموزش، استقرار و در نهایت کمک به دریافت گواهی ISO مینماید.

علاوه بر این یکی از مزیت های برتر گروه مشاوران کوشان ارائه خدمات "تضمین کیفیت" برای سازمانها و کمک به حذف این دپارتمان از چارت سازمانی و کاهش هزینه محصول یا خدمت تمام شده برای شرکت ها و سازمانهای موکل خود می باشد. این توافق را به نوعی می توان برون سپاری تضمین کیفیت نامید.

سازمانی که برای نخستین بار اقدام به استقرار استاندارد و دریافت گواهی نامه مینماید ممکن است با سوالات زیر مواجه گردد:

 • گواهی نامه ایزو چیست؟
 • الزامات دریافت گواهی ایزو چیست؟
 • چگونه برای دریافت گواهینامه و مشاوره ایزو اقدام نماییم؟
 • هزینه مشاوره، استقرار و دریافت گواهینامه ایزو چقدر است؟
 • مدت زمان مورد نیاز برای دریافت گواهینامه ایزو چقدر است؟

مشاوران شما در کوشان آمادگی دارند تا به سوالاتی فوق به صورت رایگان پاسخگو باشد.
"یک استاندارد ISO به سازمان در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و درک هرچه بهتر منافع چرخه PDCA کمک می نماید"

 

یکی از دلایل تغییر ویرایش استاندارد ISO9001:2008 به ISO9001:2015 به نقل از سایت رسمی ایزو، اینگونه بیان شده است:
 امروزه کسب و کارها و سازمان ها با چالش هایی مواجه می شوند، که بسیار متفاوت از چند دهه قبل است و به تبعه آن استاندارد ایزو 9001 به روز شده است، تا بتواند این محیط جدید را در نظر گیرد.
یکی از این گونه چالش ها و شاید هم عمده ترین آن چیزی نیست جز تکنولوژی "فناوری" که در کلیه ارکان کسب و کارها وارد شده است. لذا به تبعه آن هیچ سازمانی نمی تواند موفقیت خود را بدون توجه به این موضوع تامین و یا حتی تضمین نماید. و شاید هم جزو مواردی است که شرطی لازم ولی ناکافی برای بقای سازمان ها میباشد.

قابل ذکر است که کلمه “Technology” یا همان " فناوری" در ویرایش قبلی ISO9001:2008 به هیچ عنوان بکار برده نشده است. همچنین در استاندارد ISO/TS 16949:2009 فقط یکبار آن هم تحت عنوان "Technological" در بند 6.2.2.4 به کار رفته و آن هم در مفهوم" فنی " به شرح ذیل:
6.2.2.4) ‌فرآيند انگيزش و ارتقاء كاركنان بايد در برگيرنده افزايش آگاهي‌هاي كيفيتي و فني در سراسر سازمان باشد.

به عبارتی از مدیریت ارشد خواسته تا مکانیزم انگیزش در سازمان ایجاد نماید تا پرسنل سازمان به مباحث کیفی و فنی با توجه به اهداف کیفی رویکردی نوآورانه داشته باشند. حال آنکه در ویرایش های جدید استاندارد ISO9001:2015 و IATF16949:2016 به صراحت به مبحث تکنولوژی در ارکان مختلف خود، از فناوری های جدید در دستیابی به فرصت ها، تا فناوری های لازم در محصول و فرایند و حتی سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی یاد کرده است.

سیستم مدیریت کیفیت مجموعه ای از فرآیندهای کسب و کار با هدف برآورده سازی الزامات مشتریان به منظور افزایش رضایتمندی آنهاست. این سیستم منطبق با هدف و برنامه استراتژیک سازمان است.(استاندارد ISO 9000) که شامل اهداف، آرمان ها، خط مشی ها، فرآیندها، اطلاعات مدون، و منابع مورد نیاز سازمان برای استقرار و نگهداری از آن است.

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم های مدیریت کیفیت اخیر بر خروجی های قابل پیش بینی یک خط تولید صنعتی، استفاده از آمارهای ساده و نمونه برداری اتفاقی تاکید دارند. در قرن بیستم نیروی کار پرهزینه ترین ورودی در اغلب جوامع صنعتی است. بنابراین بیشترین تمرکز بر روی کار گروهی و پویا قرار گرفته است. به خصوص پیگیری مسائل پیش آمده توسط یک چرخه بهبود مستمر. در قرن بیست ویکم QMS تلاش داشت تا شفافیت و پایداری اولیه را در برگیرد. چرا که رضایتمندی مشتری و سرمایه گذار و نیز کیفیت مشهود به طرز فزاینده ای به این فاکتور ها وابسته اند.

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت:

کسب گواهینامه ایزو 9001 : «یعنی عبور موفقیت آمیز از مرحله ممیزی عملی که سازمان گواهی کننده اعمال نموده است.»

صاحبان مشاغل اغلب می پرسند: چرا شرکت ما باید به گواهینامه ایزو 9001 نیاز داشته باشد؟

به این پرسش می توان با ده دلیل عمده پاسخ داد:

زیر مجموعه ها