گواهی نامه ISO (انتخاب مشاور گواهینامه ISO)
  • آیا تا کنون به چگونگی ارتقای عملکرد تجاری و رقابتی در خلال فرآیندها و واحد های یک سازمان فکر کرده اید؟
  • آیا تاکنون در پی یافتن ابزاری مطمئن برای مدیریان و تصمیم گیران یک سازمان به منظور دستیابی به مسیری کوتاهتر و موثرتر در دنیای کسب و کارهای پویا بوده اید؟
  • چه مدت زمانی در جستجوی راهکاری صحیح، کم خطر و اثربخش به منظور جاری سازی در سازمان خود بوده اید؟

اگر پاسخ به سوالات فوق "آری و یا اغلب" است، شما نیازمند جاری سازی یک یا چند استاندارد تدوین شده به منظور دستیابی به نتایج و اهداف مورد نظر در سازمان و کسب و کار خود هستید.

فرآیند دریافت گواهینامه ISO

پس از اینکه سازمان، الزامات استاندارد ایزو مورد نظر خود را تدوین و مستقر نمود، می بایست به موسسات گواهی دهنده مراجعه نماید تا پس از انجام ارزیابی و تایید کارشناسان، گواهینامه ISO را دریافت نموده و تطابق سیستم خود را با استاندارد مربوطه اثبات نماید.

گروه مشاوران کوشان با شبکه ارتباطات قوی خود و تعامل با برترین و معتبرترین نمایندگی های موسسات گواهی دهنده جهانی در ایران متناسب با نیاز سازمان موکل خود اقدام به ارائه مشاوره، آموزش، استقرار و در نهایت کمک به دریافت گواهی ISO مینماید.

علاوه بر این یکی از مزیت های برتر گروه مشاوران کوشان ارائه خدمات "تضمین کیفیت" برای سازمانها و کمک به حذف این دپارتمان از چارت سازمانی و کاهش هزینه محصول یا خدمت تمام شده برای شرکت ها و سازمانهای موکل خود می باشد. این توافق را به نوعی می توان برون سپاری تضمین کیفیت نامید.

سازمانی که برای نخستین بار اقدام به استقرار استاندارد و دریافت گواهی نامه مینماید ممکن است با سوالات زیر مواجه گردد:

  • گواهی نامه ایزو چیست؟
  • الزامات دریافت گواهی ایزو چیست؟
  • چگونه برای دریافت گواهینامه و مشاوره ایزو اقدام نماییم؟
  • هزینه مشاوره، استقرار و دریافت گواهینامه ایزو چقدر است؟
  • مدت زمان مورد نیاز برای دریافت گواهینامه ایزو چقدر است؟

مشاوران شما در کوشان آمادگی دارند تا به سوالاتی فوق به صورت رایگان پاسخگو باشد.
"یک استاندارد ISO به سازمان در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و درک هرچه بهتر منافع چرخه PDCA کمک می نماید"