• آموزش، استقرار و اخذ گواهینامه های معتبر سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 / IATF)
  • عارضه یابی، امکان سنجی و تدوین طرح های کسب و کار در خصوص ارتقای بهره وری و اثربخشی
  • بازنگری فرآیندهای اجرایی و پشتیبانی سازمان به منظور ارتقا، بهره وری
  • مشاوره در خصوص امکان سنجی های فنی – اقتصادی طرح ها و پروژه های سازمان
  • تهیه طرح کسب و کار (BP) در خصوص پروژه های در حال بررسی سازمان
  • مشاوره در خصوص بازاریابی و فروش بیشتر محصولات و خدمات سازمان
  • پیاده سازی و اجرای آموزش های تخصصی و عمومی متناسب با نیاز سازمان