برآورد هزینه های گمرکی

امروزه با وجود توسعه خدمات بازرگانی و گمرکی و قوانین مربوط به آن،  استفاده از مشاوره در این زمینه ها به بازرگانان و شرکتهای بازرگانی کمک میکند تا بسیاری از هزینه های مربوطه را کاهش دهند و از هزینه های نامتعارف جلوگیری بعمل آید. گروه بازرگانی کوشان برآن است تا با استفاده از کارشناسان مجرب …

برآورد هزینه های گمرکی ادامه »