مدیریت ریسک

در سال 1987 كميته فني 176 سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO/TC 176) سري استاندارد ایزو ۹۰۰۰ (ISO 9000) را به جهانيان ارائه نمود.