توسعه محصول جدید مبتنی بر فرآیند خودرو

چکیده : توسعه محصول جدید (NPD) فرآیندی است که طی آن یک ایده محصول جدید  پرورانده،  بررسی و از طریق فرایند طراحی، ساخته  و به بازار عرضه و پشتیبانی می گردد. در صنعت خودرو ، در چارچوب ISO/TS169492002 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودرو) ، این فعالیت ها مربوط به فرآیند تحقق یا تکوین …

توسعه محصول جدید مبتنی بر فرآیند خودرو ادامه »