ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

یکی از دلایل تغییر ویرایش استاندارد ISO9001:2008 به ISO9001:2015 به نقل از سایت رسمی ایزو، اینگونه بیان شده است:
امروزه کسب و کارها و سازمان ها با چالش هایی مواجه می شوند، که بسیار متفاوت از چند دهه قبل است و به تبعه آن استاندارد ایزو 9001 به روز شده است، تا بتواند این محیط جدید را در نظر گیرد.
یکی از این گونه چالش ها و شاید هم عمده ترین آن چیزی نیست جز تکنولوژی “فناوری” که در کلیه ارکان کسب و کارها وارد شده است. لذا به تبعه آن هیچ سازمانی نمی تواند موفقیت خود را بدون توجه به این موضوع تامین و یا حتی تضمین نماید. و شاید هم جزو مواردی است که شرطی لازم ولی ناکافی برای بقای سازمان ها میباشد.

قابل ذکر است که کلمه “Technology” یا همان ” فناوری” در ویرایش قبلی ISO9001:2008 به هیچ عنوان بکار برده نشده است. همچنین در استاندارد ISO/TS 16949:2009 فقط یکبار آن هم تحت عنوان “Technological” در بند 6.2.2.4 به کار رفته و آن هم در مفهوم” فنی ” به شرح ذیل:
6.2.2.4) ‌فرآيند انگيزش و ارتقاء كاركنان بايد در برگيرنده افزايش آگاهي‌هاي كيفيتي و فني در سراسر سازمان باشد.

به عبارتی از مدیریت ارشد خواسته تا مکانیزم انگیزش در سازمان ایجاد نماید تا پرسنل سازمان به مباحث کیفی و فنی با توجه به اهداف کیفی رویکردی نوآورانه داشته باشند. حال آنکه در ویرایش های جدید استاندارد ISO9001:2015 و IATF16949:2016 به صراحت به مبحث تکنولوژی در ارکان مختلف خود، از فناوری های جدید در دستیابی به فرصت ها، تا فناوری های لازم در محصول و فرایند و حتی سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی یاد کرده است.