بازاریابی مدرن

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

مقدمه ای بر مفهوم بازاریابی مدرن:

بازاریابی مشتری مدار باعث ایجاد فلسفه جدیدی در تجارت شده است که تحت عنوان “مفهوم بازاریابی” شناخته می شود. مفهوم بازاریابی بر تعیین نیازهای مشتریان بالقوه و تهیه محصولات برای تأمین نیازهای آنها تأکید دارد.

در چارچوب مفهوم بازاریابی مشتری نقطه اتکایی است که کسب و کار در اطراف آن حرکت می کند. هدف یک شرکت به حداکثر رساندن حجم فروش سودآور نیست بلکه سود حاصل از رضایت مشتری است. و کلیه فعالیتهای بازاریابی در یک شرکت به یک هدف ادغام شده و هدایت می شوند. مدیرانی که این فلسفه را اجرا می کنند از این نظر فکر می کنند که چه فایده ای برای بازار دارد یا چه نیازهایی را برآورده می کنند.

مفهوم بازاریابی ، بازاریابی را فرآیندی یکپارچه در شناسایی ، ارزیابی و ارضای نیازها و خواسته های انسان می داند. ایجاد مشتری و رضایت از خواسته های وی را توجیه تجارت می داند.

تعیین خواسته های مشتریان بر تولید و سایر فعالیت های تجاری اولویت دارد. به عبارت دیگر ، تولید با توجه به نیاز مشتریان انجام می شود. بنابراین ، در تجارت مدرن تأکید بر فروش رضایت است و نه صرفاً فروش کالا.

 

مفهوم بازاریابی بر ارکان زیر استوار است:

(1) شناسایی مشتریان احتمالی یا بازار هدف.

(2) درک نیازها و خواسته های مشتریان یا بازار هدف از طریق برقراری ارتباط با آنها.

(3) توسعه محصولات یا خدمات برای تأمین نیازهای بازار هدف.

(4) ارضای نیازهای بازار هدف بهتر از رقبا.

(5) اطمینان از فروش سودآور برای تجارت.

 

ویژگی های مفهوم بازاریابی:

مفهوم بازاریابی با ویژگی های زیر مشخص می شود:

(1) مشتری مداری:

این امر بر ضرورت مشتری مداری کل تجارت تأکید می کند. بازاریابی با تعیین خواسته های مشتری آغاز می شود و تا زمانی که خواسته مشتری کاملاً برآورده شود و از کالاها و خدمات خوشحال شوند ادامه می یابد.

(2) رویکرد یکپارچه:

مفهوم بازاریابی شرکت های تجاری را مجبور می کند تا از یک رویکرد یکپارچه در فعالیت های خود استفاده کنند. هر شرکت باید فعالیتهای بخشهای تولید ، امور مالی و بازاریابی را برای تأمین نیازها و انتظارات مشتریان هماهنگ کند. بنابراین ، بازاریابی نباید صرفاً به عنوان یک مجموعه تقسیم شده از توابع بازاریابی در نظر گرفته شود. هر بخش باید برای جلب رضایت مشتری کمک کند.

(3) چشم انداز بلند مدت:

مفهوم بازاریابی به دنبال توسعه کسب و کار و سود در یک دوره طولانی است. بازاریابان پیشنهاد ارزش را به مشتریان ارائه می دهند و روابط پایدار با آنها برقرار می کنند تا مشتریان جدیدی را جذب کرده و در آینده حفظ کنند.

(4) حجم فروش سودآور:

بازاریابی تنها زمانی موفقیت آمیز تلقی می شود که قادر باشد فروش سودآوری را از طریق رضایت مشتری در طولانی مدت به حداکثر برساند.

 

منبع :  وب سایت  Art of marketing

ترجمه : گروه بازرگانی کوشان

Authors

Entrepreneur
Entrepreneur
مشاور مدیریت، کسب و کار، تولید و کیفیت