ضرورت چابکی در تولید

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

ضرورت چابکی

ایده اصلی

به منظور بهبود کارآیی ، اثربخشی و سودآوری ، تمرکز خود را بر حذف فرایند هایی بگذارید که برای مشتری ارزشی ایجاد نمی کنند.

 

چه چیزی ایجاد کننده LEAN است؟

ایده اصلی تولید بدون زواید بسیار ساده است: بی وقفه روی حذف ضایعات و یا اتلاف از فرایند تولید کار کنید.

ضایعات چیست؟ این می تواند اشکال مختلفی داشته باشد ، اما ایده اصلی این است که هر چیزی و هر چیزی را که از نظر مشتری ارزش ایجاد نمی کند حذف کنید.

راه دیگر برای نگاه به تولید ناب ، مجموعه ای از ابزارها ، تکنیک ها و اصولی است که ثابت شده است در دفع ضایعات از فرایند تولید موثر است.

در این مبحث ، ما از دو منظر تولید ناب را مورد بررسی قرار می دهیم:

 • پنج اصل ناب: فرایند کلاسیک برای اجرای ناب.

 • هفت ضایعات کشنده: دسته های سنتی اتلاف در فرایندهای تولید.

تولید ناب توسط پنج اصل ناب (حلقه بیرونی) و هفت ضایعات مرگبار (دایره مرکزی) تحت پوشش قرار می گیرد.

پنج اصل ناب چیست؟

پنج اصل ناب یک روش اثبات شده برای ادغام ناب در فرآیند تولید شما است. این اصول م becauseثر هستند زیرا به شما کمک می کنند:

 1. از دیدگاه مشتری به فرایند خود نگاه کنید و آنچه را که آنها ارزشمند می دانند شناسایی کنید .

 2. مراحل و فعالیتهایی را که در فرآیند ارزش ایجاد می کنند از مواردی که باعث ایجاد زباله می شوند ، متمایز کنید.

 3. این فرآیند را ساده کنید تا عاری از تنگناها و تأخیرها نباشد.

 4. با تقاضای مشتری هماهنگ شوید و به سرعت با تغییرات آن تقاضا سازگار شوید.

 5. ترویج فرهنگ داخلی بهبود مستمر و تعالی.

نتیجه نهایی برای مشتریان بهتر ، کاهش ضایعات ، افزایش بهره وری ، مزیت نسبت به رقابت شما و در نهایت سود بیشتر خواهد بود.

بیایید هر یک از پنج اصل را مرور کنیم.

شناسایی و تعریف ارزش

ارزش در زمینه محصولات و/یا خدماتی که برای مشتریان خود ارائه می دهید تعریف می شود:

 • مشتریان شما واقعاً چه می خواهند؟

 • آنها حاضرند برای چه چیزی هزینه کنند؟

 • آنها چه چیزی را ارزشمند می دانند؟

همانطور که از این سوالات مشاهده می کنید ، ارزش فقط از دیدگاه مشتری تعریف می شود. به عبارت دیگر ، هدف شناسایی نیازهای مشتری شما – هم صریح (بیان شده) و هم ضمنی (ناگفته) است. به همین دلیل است که ما توصیه می کنیم فراتر از بازخورد مستقیم مشتری (واکنشی) بروید و تحقیقات خود را (پیش فعال) انجام دهید.

اگر مستقیماً برای مشتریان نهایی تولید نمی کنید ، می توانید مشتریان خود را بخش های مختلف بازار نهایی خود بدانید.

نکته

به طور فعال به دنبال درک آنچه برای مشتریان شما مهم است و فرآیندهای خود را بر اساس این درک شکل دهید.

جریان ارزش را ترسیم کنید

هنگامی که درک خوبی از ارزش مشتریان خود پیدا کردید ، مراحل (و فعالیت های درون مراحل) در فرآیند خود را که باعث ایجاد و تقویت این ارزش (مولد) در مقابل مراحل و فعالیتهایی می شود که این ارزش را ایجاد و تقویت نمی کند (اسراف کننده) شناسایی کنید. ) این به عنوان نگاشت جریان ارزش شناخته می شود.

به طور خاص تر ، نگاشت جریان ارزش حالات کنونی و آینده فرایندها را به گونه ای بیان می کند که فرصت های بهبود را برجسته می کند. از دیدگاه چابک ، نقشه راه بهبود را در اختیار شما قرار می دهد که به شما کمک می کند تا به طور مکرر به وضعیت مورد نظر آینده برسید.

برای ترسیم جریان ارزش ، هر مرحله از کل فرآیند تولید ، از عرضه بالادستی تا تحویل پایین دستی را مشخص کنید. هرچه در شناسایی و توصیف دقیق هر مرحله دقت بیشتری به خرج دهید ، فرصت های بیشتری برای پیشرفت خواهید داشت.

پس از ترسیم مراحل به سه مرحله ، برای هر مرحله سه سوال زیر را مطرح کنید:

 1. آیا این مرحله و فعالیت های آن برای مشتری ارزش ایجاد می کند؟

 2. آیا این مرحله و فعالیت های آن ، محصول یا خدمات شما را به سمت پایین به سمت مشتری سوق می دهد؟

 3. آیا این مرحله و فعالیت های آن بدون محدودیت ، در چارچوب جریان ارزش جریان دارد؟

این سوالات به شما کمک می کند بین ارزش و ضایعات تمایز قائل شوید. به طور خاص ، هر مرحله و فعالیت های آن را از منظر ارزش (و ضایعات) دسته بندی کنید.

آیا یک فعالیت معین

شرح

ارزش افزوده شود؟

مشتری حاضر است هزینه این کار را بپردازد. هیچ اقدام فوری لازم نیست.

پسماندهای لازم را ایجاد کنید؟

مشتری ترجیح می دهد هزینه این کار را پرداخت نکند. این فعالیت مستقیماً ارزش افزوده ای ندارد اما برای اطمینان از ارزش محصول یا خدمات نهایی شما ضروری است. سعی کنید این فعالیت را به حداقل برسانید.

پسماندهای غیر ضروری ایجاد کنیم؟

مشتری حاضر به پرداخت هزینه این کار نیست. این فعالیت ارزش اضافه نمی کند. سعی کنید این فعالیت را به طور کامل حذف کنید.

نکته

نگاشت جریان ارزش تصویری از فرایند تولید شما ارائه می دهد که با مشتری شما هماهنگ است. این امر بین فعالیتهایی که ارزش ایجاد می کنند (بدون اقدام فوری) ، ضایعات ضروری (به حداقل رساندن) یا ضایعات غیر ضروری (حذف) تمایز قائل می شود.

ایجاد جریان صاف

اکنون که درک بهتری از مراحل و فعالیتهای فرآیند تولید خود دارید ، موقعیت بهتری برای ایجاد یک روند روان و هموار دارید – در حالت ایده آل که عاری از تنگناها ، موجودی و تأخیر باشد.

نمونه هایی از استراتژی های بهبود جریان عبارتند از:

 • زمانهای تغییر را کاهش دهید: جابجایی بین محصولات را سریعتر کنید تا بتوانید پاسخگوی مشتریان خود باشید.

 • از عملیات دسته ای اجتناب کنید: دسته بندی عکس جریان است و ذاتاً تنگناها ، صف ها و موجودی ایجاد می کند.

 • سازماندهی تجهیزات: برای مطابقت با جریان طبیعی جریان ارزش ، بنابراین جریان در روند شما ذاتی است.

فعال کردن روان محصولات و/یا خدمات شما ، همسویی مشتریان شما و توانایی شما در پاسخگویی به تغییرات تقاضای آنها را به طرز چشمگیری بهبود می بخشد.

نکته

به دنبال راه هایی برای کاهش تنگناها و تاخیرها در روند خود باشید تا بتوانید در برابر تغییرات تقاضای مشتری و بازار وسیعتر واکنش تندی نشان دهید.

بر اساس تقاضای مشتری بکشید

با جریان بهتر ، برنامه ریزی فرآیند تولید به گونه ای آسان است که محصول بر اساس تقاضای مشتری از طریق این فرآیند کشیده شود. به طور معمول این شامل تولید در مراحل تولید کوچکتر است که مستقیماً به سفارشات مشتری مرتبط است.

کشاندن تولید از طریق جریان ارزش ، کاهش موجودی محصولات نهایی را بسیار ساده تر می کند. این مهم است زیرا موجودی بزرگ محصولات نهایی و مقادیر زیادی WIP (در حال کار) مخازن زباله هستند.

همچنین تمایز بین موجودی مهم است:

 • نیاز به محافظت از فرآیند تولید خود در برابر شوک های تامین خارجی (ضایعات ضروری)

 • نیازی به محافظت از فرآیند تولید خود ندارید زیرا در داخل ایجاد شده است (ضایعات غیر ضروری)

همانطور که تاریخ اخیر نشان داده است ، دنیای واقعی بسیار آشفته است و ممکن است شوک های غیرقابل پیش بینی زنجیره تامین وجود داشته باشد. یک نکته مهم ایجاد و حفظ روابط بلند مدت مولد و مثبت با تأمین کنندگان است ، بنابراین آنها مایلند به نگرانی های شما گوش دهند و تا جایی که می توانند کمک کنند.

نکته

بین موجودی که زباله ضروری است (مسائل مربوط به عرضه بافر) و موجودی که زباله غیر ضروری (تولید داخلی) است تمایز قائل شوید.

برای کمال تلاش کنید

پیشرفت یک سفر است – نه یک مقصد. پنج اصل ناب یک فرایند تکراری است که با تکرار آنها ارزش بیشتری به همراه خواهد داشت. همچنان بر اساس آنچه در مورد مشتریان خود ، بهترین شیوه های تولید و ویژگی های فرآیند خود می آموزید ، این اصول را در فرایند تولید خود اعمال کنید.

هدف اصلی شما باید ایجاد فرهنگ بهبود مستمر باشد. وقتی واقعاً به فرهنگ شرکت شما تبدیل شود ، خود پایدار نیز می شود. دستیابی به این مهم را به عنوان یک مسئولیت کلیدی و نتیجه طبیعی رهبری مiderثر در نظر بگیرید.

نکته

یک جایگزین جالب این است که به صراحت به جای کمال برای تعالی تلاش کنید. چرا؟ هزینه کمال بسیار بالا است. می توان استدلال کرد که فاصله بین برتری و کمال شکل دیگری از اتلاف است ، زیرا منابع شما می تواند برای دستیابی به برتری در زمینه های دیگر هزینه شود.

هفت ضایعات مرگبار

بیایید کمی بیشتر در مورد ضایعات صحبت کنیم. چربی سنتی هفت منطقه اصلی زباله را مشخص می کند – که معمولاً به عنوان هفت ضایعات مرگبار نامیده می شود. این موارد همراه با اقدامات متقابل پیشنهادی در زیر شرح داده شده است. اگر اقدامات متقابل فوراً برای شما قابل اجرا نیستند نگران نباشید – در حال حاضر آنها را می توان به عنوان یک نقشه راه برای آینده در نظر گرفت.

تولید بیش از حد

تولید بیش از حد چیست؟

ساختن چیزی قبل از آنکه واقعاً مورد نیاز باشد. این یک نوع ضایعات بسیار جدی است زیرا منجر به موجودی اضافی می شود که اغلب برای پنهان کردن سایر مشکلات و ناکارآمدی های اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.

اقدامات متقابل برای تولید بیش از حد چیست؟

 • سرعت تولید را افزایش دهید تا میزان تولید با میزان تقاضای مشتری ( زمان تاکت ) مطابقت داشته باشد.

 • از سیستم کششی برای کنترل میزان تولید (Kanban) استفاده کنید.

 • زمان راه اندازی را کاهش دهید تا دسته های کوچکتر به صورت اقتصادی تولید شوند ( SMED ).

در انتظار

انتظار چیست؟

زمانی که کار در مرحله کار منتظر مرحله بعدی تولید است (ارزش افزوده ای اضافه نمی شود). این می تواند واقعاً روشن کننده باشد که زمان سفارش تا ارسال را بررسی کرده و بپرسید-واقعاً چقدر از این زمان صرف تولید واقعی ارزش افزوده می شود.

اقدامات متقابل برای انتظار چیست؟

 • مراحل را طوری طراحی کنید که جریان پیوسته باشد و بین مراحل تولید (جریان پیوسته) حداقل (یا عدم وجود) بافر وجود داشته باشد.

 • از دستورالعمل های استاندارد کار استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که از روش سازگار و زمان های سازگار برای هر مرحله از تولید استفاده می شود ( کار استاندارد ).

حمل و نقل

حمل و نقل چیست؟

جابجایی غیر ضروری مواد اولیه ، کار در مرحله کار یا کالاهای نهایی.

اقدامات متقابل حمل و نقل چیست؟

 • یک جریان خطی و متوالی از مواد اولیه به کالاهای نهایی طراحی کنید (نقشه جریان جریان).

 • مطمئن شوید که کار در فرآیند به موجودی (جریان پیوسته) وارد نشده است.

 • از تغییر مداوم اولویت های شغلی ( نظریه محدودیت ها ) خودداری کنید .

حرکت – جنبش

موشن چیست؟

حرکت غیر ضروری افراد (حرکتی که ارزش اضافه نمی کند).

اقدامات متقابل برای حرکت چیست؟

 • اطمینان حاصل کنید که مناطق کار به طور منطقی سازماندهی شده اند ( 5S ).

 • تنظیمات متناوبی از تجهیزات را که حرکت را کاهش می دهند در نظر بگیرید (نقشه جریان جریان).

فرا پردازش

پردازش بیش از حد چیست؟

پردازش بیشتر از آنچه برای تولید نیاز مشتری نیاز است. این اغلب یکی از سخت ترین ضایعات برای تشخیص و حذف است.

اقدامات متقابل برای پردازش بیش از حد چیست؟

 • نیازهای مشتری را با مشخصات تولید مقایسه کنید ( کایزن ).

 • به دنبال ساده سازی های احتمالی فرایند تولید ( Kaizen ) باشید.

فهرست

موجودی چیست؟

مقادیر محصول (مواد اولیه ، در مرحله کار یا کالاهای نهایی) که فراتر از پشتیبانی از نیاز فوری است.

اقدامات متقابل موجودی چیست؟

 • مواد اولیه را فقط در صورت نیاز وارد کنید (به موقع).

 • کاهش یا حذف بافرها بین مراحل تولید (جریان پیوسته).

 • به اقدامات متقابل تولید بیش از حد ( Takt Time ، Kanban و SMED ) مراجعه کنید.

عیوب

نقص ها چیست؟

تولیدی که قراضه دارد یا نیاز به بازسازی دارد.

اقدامات مقابله با نقص چیست؟

 • فرآیندها را طوری طراحی کنید که احتمال ایجاد نقص در آنها کمتر باشد (Poka-Yoke).

 • فرآیندهایی را برای تشخیص ناهنجاری ها طراحی کنید تا بلافاصله اصلاح شوند (جیدوکا).

 • به دنبال شایع ترین نقص باشید و علت بروز آن را تعیین کنید (تجزیه و تحلیل علت اصلی).

 • دستورالعمل های کاری ایجاد کنید که روش ثابتی برای ساخت قطعه ارائه دهد. ( کار استاندارد )

مفاهیم ناب وقتی به دنبال هدف نهایی-حذف زباله ها-می شوند ، بسیار بصری تر و قابل درک تر می شوند.

یک هشتم زباله مرگبار

شکل بسیار مهمی از زباله که در هفت ضایعات مرگبار نشان داده نمی شود ، پتانسیل بلا استفاده انسان است. این شکل از اتلاف منجر به انواع و اقسام فرصت های از دست رفته می شود (به عنوان مثال ، انگیزه از دست رفته ، خلاقیت از دست رفته و ایده های از دست رفته).

یکی از دلایلی که این زباله ها اغلب در شرکت ها چندان مورد تاکید قرار نمی گیرد یا حتی نادیده گرفته می شود این است که مسئولیت آن بر دوش مدیریت است. پتانسیل انسانی استفاده نشده اغلب ناشی از سیاست های مدیریتی و شیوه های مدیریتی است که مشارکت کارکنان را کاهش می دهد. در مقابل ، توسعه مهارتهای مربیگری قوی برای مدیران می تواند در تقویت مشارکت کارکنان بسیار مثر باشد.

 

منبع: https://www.leanproduction.com

Authors

Entrepreneur
Entrepreneur
مشاور مدیریت، کسب و کار، تولید و کیفیت